Keravan Omakotiyhdistys ry 

Toukolantie 20
04200 Kerava

Päivitys 2.2.2017

Palaute

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS ry

TOIMINNAN PAINOPISTEET; SÄÄNNÖT

Tavoitteenamme on pientaloasuntojen osuuden lisääminen noin puoleen Keravan uudisasuntojen rakennuskannasta. Kannatamme monipuolista pientaloasutusmallia, niin "tiivistä ja matalaa" kuin harvempaa isompitonttista pientaloasutusta. Kaikille tulisi löytyä Keravalta sopiva asumismuoto, oli se sitten pientalo tai kerrostalo. Omaleimaisessa ja inhimillisen kokoisessa ympäristössä on hyvä asua. 

Vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain perusteella omakotiyhdistyksellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaavoitukseen. Yhdistyksen kaavatoimikunta käsittelee kaikki kaupungin kaavasuunnitelmat ja antaa niistä tarvittaessa lausunnot.

Yhdistys järjestää maksuttomia asumiseen liittyviä luento- ja koulutustilaisuuksia. Tarpeen mukaan teemme järjestämisessä  yhteistyötä muiden keravalaisten yhdistysten kanssa.

Jäsenille järjestetään teatteri-, kulttuuri- ja muita virkistysmatkoja noin kolme kertaa vuodessa. 

Lisäksi yhdistys on neuvotellut jäsenille paikallisten liikkeiden kanssa  alennuksia; tällä hetkellä jäsentuliikkeitä on noin 20.

Miten yhdistys toimii?

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan noin 4-6 kertaa vuodessa.

Jäsenkokous valitsee puheenjohtajan ja hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Jäsenkokoukset ovat keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä yleensä marraskuussa.

Hallitus tiedottaa yhdistyksen asioista jäsenille 4 kertaa vuodessa jäsenkirjeellä, Keski-Uusimaa -lehden ja ilmaislehtien yhdistyspalstoilla sekä näillä kotisivuilla.  Kaupungille asiat esitetään yleensä erilaisina aloitteina tai kannanottoina.


Keravan Omakotiyhdistyksen säännöt.

Alkuun