KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

1. Kaavoitus

•    seurataan kaupungin kaavoitussuunnitelmia ja otetaan niihin kantaa mielipitein ja lausunnoin pyrkien erityisesti edistämään pientalorakentamista

•    tavoitteena on, että uudesta asuntotuotannosta puolet on pientaloasuntoja

•    hallituksen jäsenet tutustuvat erilaisiin kaavoitusratkaisuihin lähiseudun pientaloalueilla yhdessä Savion kyläyhdistyksen ja Kerava-Seuran ja kaupunngin edustajien kanssa

2. Edunvalvonta

•    seurataan kaupungin pientaloihin kohdistuvien maksujen kohtuullisuutta verrattuna muiden kehyskuntien maksuihin ja pyritään tarvittaessa vaikuttamaan niihin

•    neuvotellaan paikallisyrittäjiltä jäsenetuja jäsenkunnalle

•    yhdistyksen edustajat osallistuvat erilaisiin asumista ja kaavoitusta koskeviin tilaisuuksiin

3. Tietojen ja taitojen kartuttaminen

•    järjestetään luento- ja opastustilaisuuksia pientaloasumiseen liittyvissä asioissa

•    järjestetään Omakotitalon osto ja myynti -kurssi yhteistyössä Keravan Opiston kanssa

4. Virkistys- ja kulttuuritilaisuudet

•    järjestetään 1-2 teatteriretkeä

•    järjestetään yksi kokopäiväretki

•    järjestetään yhdistyksen 60-vuotisjuhlat

5. Tiedotus

•    tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta jäsenille 4 jäsenkirjeellä, sanomalehti Keski-Uusimaan yhdistys- ja tapahtumapalstoilla, paikkakunnan ilmaisjakelulehdissä sekä yhdistyksen kotisivuilla http://www.keravanomakoti.net/

•    laaditaan yhdistyksen 50-vuotishistoriikin täydennysosa kymmeneltä viime vuodelta

•    yhdistyksen tunnettavuutta pyritään lisäämään välittämällä paikallislehtiin uutisaiheita yhdistyksen toiminnasta

6. Muu toiminta

•    pyritään lisäämään yhdistyksen jäsenmäärää 60-vuotisjuhlaan liittyvällä jäsenhankinta­kampanjalla

•    siirretään yhdistyksen asiakirjamateriaali arkistoon

•    tehdään yhteistyötä muiden keravalaisten omakotiyhdistysten ja erityisesti Savion kylätoimintayhdistyksen, Talkoorenkaan, Keravan Seudun Puutarhayhdistyksen ja Kerava-Seuran sekä tarvittaessa myös muiden yhdistysten kanssa

•    osallistutaan Suomen Omakotiliiton (liittovaltuusto) ja sen Uudenmaan piirin (kevät- ja syyskokous sekä hallitus) toimintaan

Ajankohtaista