KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

1. Kaavoitus
 • seurataan kaupungin kaavoitussuunnitelmia ja otetaan niihin kantaa mielipitein ja lausunnoin pyrkien erityisesti edistämään pientalorakentamista
 • hallituksen jäsenet tutustuvat erilaisiin kaavoitusratkaisuihin lähiseudun pientaloalueilla yhdessä Savion kylätoimintayhdistyksen ja Kerava-Seuran edustajien kanssa

2. Edunvalvonta
 • seurataan kaupungin pientaloihin kohdistuvien maksujen kohtuullisuutta verrattuna muiden kehyskuntien maksuihin ja pyritään tarvittaessa vaikuttamaan niihin
 • neuvotellaan paikallisyrittäjiltä jäsenetuja jäsenkunnalle

3. Tietojen ja taitojen kartuttaminen
 • järjestetään luento- ja opastustilaisuuksia pientaloasumiseen ja pihanhoitoon liittyvissä asioissa
 • järjestetään Omakotitalon peruskorjauskurssi yhteistyössä PRKK:n ja Keravan Opiston kanssa
 • järjestetään työkalujen teroituskurssi yhteistyössä Keravan Opiston kanssa
 • järjestetään pihakilpailu yhdessä Keravan Seudun Puutarhayhdistyksen kanssa

4. Virkistys- ja kulttuuritilaisuudet
 • järjestetään 2 teatteriretkeä
 • järjestetään retki Latviaan

5. Tiedotus
 • tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta jäsenille 4 jäsenkirjeellä, sanomalehti Keski-Uusimaan yhdistys- ja tapahtumapalstoilla, paikkakunnan ilmaisjakelulehdissä sekä yhdistyksen kotisivuilla http://www.keravanomakoti.net/
 • yhdistyksen tunnettavuutta pyritään lisäämään välittämällä paikallislehtiin uutisaiheita yhdistyksen toiminnasta

6. Muu toiminta
 • ehdään yhteistyötä muiden keravalaisten omakotiyhdistysten ja erityisesti Savion kylätoimintayhdistyksen, Talkoorenkaan, Keravan Seudun Puutarhayhdistyksen ja Kerava-Seuran sekä tarvittaessa myös muiden yhdistysten kanssa
 • osallistutaan Suomen Omakotiliiton (liittovaltuusto) ja sen Uudenmaan piirin (kevät- ja syyskokous sekä hallitus) toimintaan.

Ajankohtaista