KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY 

Toimintakertomus vuodelta 2003

1. Jäsenistö

Toimintavuoden alussa yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 936 jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmaksunsa maksaneita oli 864.

Kesällä 2003 jaettiin jäsenhankintakampanjan yhteydessä noin 2 000 kpl yhdistyksen esitteitä pientaloalueille. Kampanjan ajoitus kesään oli epäonnistunut – uusia jäseniä tuli koko vuoden aikana 45, joista kampanjan ansiosta arviolta vain noin 30.

2. Tiedotustoiminta

Yhdistyksen hallitus lähetti vuoden aikana 6 jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta ja jäseneduista. Erityisaiheina käsiteltiin kotitalousvähennystä ja jätehuoltoa. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin lisäksi sanomalehti Keski-Uusimaan tapahtuma- ja yhdistyspalstoilla, Viikkouutisissa ja Kellokas-lehdessä. Yhdistyksen www-sivuilla http://members.surteu.fi/keravanomakoti/ oli tiedot kulloinkin ajankohtaisista tilaisuuksista, kaikki jäsenkirjeet, kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden vuosikertomus, paikallisten jäsenetuliikkeiden ja hallituksen jäsenten yhteystiedot. Vuoden aikana sivuilla oli lähes tuhat lukukertaa.

Yhdistys pääsi näyttävästi esille kylätalkkarista kertoneissa jutuissa (Kellokas 25.9., Keravan Seutu 25.9. ja Keski-Uusimaa 16.11.). Omakotitalokaupan ongelmia käsitellyt luentotilaisuus oli paitsi yleisömenestys myös näyttävästi lehdissä esillä (Keski-Uusimaa 24.10. ja Kellokas 30.10.). Yhdistyksen syyskokouksen päätöksiä uutisoitiin Keski-Uusimaassa 17.12.

Kaavoitusasiamies Paavo Mustonen käsitteli Keski-Uusimaa –lehteen laatimissaan mielipidekirjoituksissa keskuskentän laidalle liian lähekkäin sijoitettuja rakennuksia (14.1.), Ollilanlaakson rauhoittamista rakentamiselta (16.5.) ja Ahjon pientalokaavan toteuttamista (9.12.). Puheenjohtaja Harri Hänninen kyseenalaisti kaupungin johdon suunnitelmia kiinteistöveron korottamisesta (Keski-Uusimaa 28.10.). Yhdistyksen hallituksen jäsen Torsti Siltanen kirjoitti artikkelin neljään Omakotilehteen. Niissä käsiteltiin energiansäästöohjelmaa, kesämökin aurinkoenergialämmitystä, kestävää kehitystä pientalossa ja vesikeskuslämmitystä.

3. Kaupunkisuunnittelu

Yhdistys on virallisena lausunnonantajana kaikkiin kaupungin kaavahankkeisiin. Toimintavuonna annettiin yhteensä 15 lausuntoa, joissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
- Yleiskaavaluonnoksen lausunnossa katsottiin, ettei Ollilanlaaksoa tule kaavoittaa asuntoalueeksi, mutta sen sijaan tulisi selvittää Lahden moottoritien itäpuolisen rinnealueen (Vantaan rajalta Perkaustielle) soveltuvuus omakotiasutukseen, Karhuntassuntien eteläpuolisen alueen kaavamerkintä tulee muuttaa vain pientalovaltaiseen asutukseen soveltuvaksi, Kytömaantien varren maaseutumaiseman väljyys tulee säilyttää, Kytömaalla moottoritien länsipuolelle kaavailtu teollisuusalue tulee muuttaa pientalovaltaiseksi asuinalueeksi, ja että Kaskelan alue tulee jättää pääosin reservitarpeeksi omakotirakentamiselle kaupungin kasvutarpeita varten.
- Terveyspuiston asemakaavassa kiinnitettiin huomiota pysäköintialueiden vajaasta mitoituksesta johtuviin paikoitusongelmiin urheilupuiston tapahtumissa.
- Kivistönmäen asemakaavamuutoksessa kannatettiin kaavavaihtoehtoa 2 ja ehdotettiin lisäksi kulkuyhteyden varaamista henkilöautoliikenteelle Perkaustieltä Myllynummentielle.
- Viertolan asuntokorttelin kerrostaloja esitettiin madallettaviksi ja ehdotettiin suunnitellun sijaan umpikorttelimaista ratkaistua.
- Ornon tontille kaavailtua 9-kerroksista rakennusta pidettiin kaupunkikuvallisesti liian korkeana ja esitettiin sen madaltamista enintään seitsemän kerroksiseksi.
- Osaan Hirvipuistoa kaavoitettua omakotialuetta pidettiin ratkaisultaan toimivana.

4. Yhdistyksen vuosikokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Keravan Energian toimitiloissa 19.3. Osallistujia oli 17.
Ennen varsinaista kevätkokousta Veli-Matti Poikonen, Keravan Energialta esitti katsauksen sähköenergian hintakehityksestä. Hän katsoi hintojen nousevan johtuen kovasta pakkastalvesta ja vesivarastojen vähäisyydestä. Vuosi 2002 oli yksi lähihistorian vähäsateisimpia Pohjoismaissa. Ankarina pakkaskausina verkoston kapasiteetti, ei tuotanto, aiheuttaa nykyisellään pulmia. Kaukolämpöjakelussa loppuvuoden 2002 pahimmilla pakkasilla olleista ongelmista antoi selvityksen Maiju Tuominen Keravan Energialta. Pääsyy oli onneton sattuma, kun huoltotoimet ja pakkaset sattuivat samaan aikaan. Kalevaan hän kertoi rakennettavan lisälämpökeskuksen.
Varsinaisessa kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Puheenjohtaja Harri Hänninen esitteli vuoden 2002 toimintakertomuksesta tärkeimmät asiat. Läsnäolijat olivat tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen toiminnan monipuolisuutta ja aktiivisuutta kertomusvuonna kiiteltiin. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta. Taloudenhoitaja Aila Lehtinen esitteli vuodelta 2002 laaditun tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon. Niiden perusteella vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Osallistujien kesken arvotun palkinnon (oksasakset) voitti Erkki Ritari, Kalevasta.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Hyvinvointityön keskuksen Sinisessä salissa 27.11. Osallistujia oli 21.
Syyskokouksen aluksi arkkitehti Matti Liukkonen, Keravan kaupunki, kertoi Keravan uudesta yleiskaavavasta erityisesti pientaloasumisen ja liikennejärjestelyjen näkökulmasta sekä pientalorakentamisen organisoinnin uusista mahdollisuuksista. Diplomi-insinööri Paavo Mustonen, Keravan Omakotiyhdistyksestä, esitti valmistellun kommenttipuheenvuoron. Esitysten pohjalta käytiin vilkasta keskustelua, erityisesti tiheä, englantilaistyyppinen pientalorakentaminen kirvoitti puheenvuoroja.
Sääntöjenmukaiseen syyskokoukseen osallistuville jaettiin ehdotukset vuoden 2004 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Puheenjohtaja Harri Hänninen esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Taloudenhoitajan ollessa estyneenä hän esitteli myös talousarvion. Talousarvio, joka perustui 14,50 euron jäsenmaksuun, hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena. Jäsenmaksussa on korostusta edellisvuoteen yksi euro.
Henkilövalinnoissa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Hänninen. Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Tapani Honkanen ja Heikki Tevä jättivät hallituksen. Muut erovuorossa olevat Timo Hell, Tuija Husari, Heikki Sinisalo ja Torsti Siltanen valittiin uudelleen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Vieno Niiranen Ahjosta ja Heikki Torkkeli Sompiosta.
Osallistujien kesken arvotun VIKING LINE -lahjakortin voitti Erkki Ritari Kalevasta.

5. Jäsenten tietojen ja taitojen kartuttaminen

Palkkaisinko remonttireiskan tai viikkosiivoojan? Hyvinvointityön keskuksessa järjestetyssä tilaisuudessa Työtehoseuran tutkija Taija Härkki kertoi erilaisista vaihtoehdoista, kuinka voi palkata apua esimerkiksi remonttiin tai siivoukseen, mistä työntekijöitä löytyy, millainen byrokratia työvoiman palkkaamiseen liittyy, kustannukset ja miten valtio tukee toimintaa myöntämällä verovähennyksen (ns. kotitalousvähennys). Valtio nosti vuodelle 2003 verotuksen kotitalousvähennystä 40 prosentista 60 prosenttiin. Lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsen Aila Lehtinen kertoi omakohtaisia kokemuksia siivousringin pyörittämisestä. Tilaisuus oli 5. helmikuuta ja siihen osallistui noin 20 henkilöä.

Pihasta kodin kaunistus: vanhan pihan kunnostaminen ja uuden rakentaminen. Yhteistyössä Keravan Opiston ja Puutarhayhdistyksen kanssa yhdistys järjesti kahden viikonlopun pihakurssin 8.–9.3. ja 15.3. Kurssilla käsiteltiin pihan suunnittelua (esim. kulkureitit, erilaiset kasviryhmät ja nurmikot), pihan rakenteet (esim. aidat, pergolat, kiveykset, vesialtaat ja valaistus), esiteltiin erilaisiin olosuhteisin soveltuvia kasveja ja niiden kasvupaikkavaatimuksia sekä käytiin läpi puutarhan kevättyöt (mm. puiden ja pensaiden leikkaus, istutukset). Kurssilaisille oli myynnissä Taimistoviljelijät ry:n vihkosia tukkuhintaan. Kurssin opettajina olivat puutarhasuunnittelija Maija Pelkonen ja puutarhateknikko Marja Taipale. Kurssin isäntänä toimi Soini Heino, joka oli järjestänyt kurssille kahvitarjoilun. Kurssimaksu oli 25 euroa Keravan Opistolle. Kurssille osallistui 22 henkilöä.

Omenapuiden ja pensaiden leikkauksen havaintoesitys. Omakotiyhdistys ja Keravan Seudun Puutarhayhdistys järjestivät omenapuiden ja pensaiden leikkauksen opastustilaisuuden Marja ja Pekka Koistisen pihalla, Kelotie 12, Kannistossa. Piha- ja ympäristösuunnittelija Aila Tarvainen ja puutarhateknikko Marja Taipale näyttivät, kuinka vanhaa ja nuorta omenapuuta leikataan. Neuvoja voi kysyä myös pensasaitojen leikkauksesta. Puutarhayhdistykseltä oli myynnissä siemenpakkauksia. Tilaisuus oli 18.3 ja siihen osallistui ennätykselliset 45 henkilöä.

Pientalon jätehuolto. Yhdistys järjesti Hyvinvointityön keskuksessa luentoillan, jossa käsiteltiin pientalon jätehuoltoa ongelmajätteistä kompostointiin. Jätehuoltopäällikkö Jarmo Rämö Keravan kaupungin virastosta kertoi Keravan jätehuollosta, mm. yhdyskuntajätteen keräyksestä, ongelmajätteistä (TV, jääkaapit, tietokoneet, loisteputket, akut, jne.), menettelystä oksien ja risujen kanssa esimerkiksi pensasaidan leikkuun yhteydessä, kaatopaikkamaksuista ja mihin mikin jäte viedään. Lisäksi hän kertoi suunnitelmista, kun oma kaatopaikka suljetaan 2005. Jäteneuvoja Liisa Sivusaari Kiertokapula Oy:stä antoi vinkkejä kompostoinnista: kompostityypit, mitä kompostiin voi ja kannatta laittaa, kompostin käynnistys ja jälkivarastointi ja lehtien kompostointi. Tilaisuus pidettiin 18.9 ja siihen osallistui vain 19 kuulijaa.

Uskallanko myydä omakotitalon? Yhdistys järjesti Hyvinvointityön keskuksessa luentoillan, jossa käsiteltiin pientalon kauppaan liittyviä kysymyksiä. Taustalla olivat paljon julkisuutta saaneet myyjän vaikeudet, kun asunnosta olikin kaupan jälkeen löytynyt vikoja, esimerkiksi vesivaurio tai hometta. Johtaja Timo Pasanen, OP-Kiinteistökeskuksesta valotti kattavasti välittäjän vastuukysymyksiä ja tyypillisiä ongelmia pientalokaupoissa. Hän muistutti ongelmatapauksia olevan kuitenkin vain prosentin verran kaupoista. Lisäksi hän kertoi omakoti- ja rivitalojen markkinatilanteesta Keravalla. Kiinteistökauppoja tehtiin Keravalla vain 80 vuonna 2002. Rakennusmestari Matti Eklund, Matti Eklund Oy:stä piti värikkään esitelmän myyjän vastuusta, esitteli mahdollisia piileviä vikakohteita rakenteissa, kertoi kuntoarvion tekemisestä ja antoi muutamia vinkkejä, kuinka kaupassa voi minimoida korvausvastuun. Hänen pääviestinsä oli, ettei vanhaa ostavan pidä luulla saavansa uuden veroista tuotetta: tietty kuluminen ja viat on hyväksyttävä. Toisaalta asuinkäyttöön tarkoitetun talon myynti purkukuntoisena ei vältä vastuusta. Tilaisuus pidettiin 22.10 ja siihen osallistui ennätykselliset 80 henkilöä. Tilaisuus sai näyttävästi palstatilaa paikallislehdissä.

6. Kulttuuritoiminta ja matkat

Riihimäen teatterissa käytiin lauantaina 12.4. katsomassa Maria Jotunin ”Amerikan morsian”. Näytelmä oli herkullinen tarina ikääntyneestä pariskunnasta, itarasta suutari Topiaasta ja hänen Martta-vaimostaan, joille tuli elämän ehtoossa muutos, kun Topiaan kirjeenvaihtoystävä tuli Amerikasta. Näytelmä, teatterin miljöö ja väliaikatarjoilu (kahvit ja kalkkunapalvilla sekä hedelmillä täytetyt croissantit) saivat osallistujilta kehuja. Retken hinta oli 25 euroa ja sille osallistui 38 henkeä.

Kesäretki tehtiin Tammelaan lauantaina 2.8. Aamukahvit juotiin marsalkka Mannerheimin metsästysmajalla Lopella. Majalta jatkoimme matkaa Tammelan Mustialan Kuninkaankartanoon, jossa oli 1600-luvun tunnelmaan sovitettu Hakkapeliittatapahtuma ja markkinat. Pihalle oli pystytetty markkinatori, jossa esiteltiin vanhoja työtapoja (saippuan keittoa, taontaa, jauhamista, kirnuamista, köyden punontaa yms.) ja ostettavana oli vanhan ajan käsitöitä. Hämäläinen pitopöytä runsaine antimineen oli katettu Lounais-Hämeen Pirtille Saaren kansanpuiston kupeeseen. Lounaan jälkeen matka jatkui Hiidenlinnaan, joka on taiteilija Reino Koivuniemen toteutunut unelma. Värikkäästi tarinoiden hän vangitsi kuulijansa, ja näyttely katsojansa. Retken hinta oli 40 euroa ja sille osallistui 31 henkilöä.

Syksyn teatteriretki tehtiin Espoon kaupunginteatteriin lauantaina 25.10. Näytelmänä oli Maiju Lassilan romaanin perustuva ”Tulitikkuja lainaamassa” nykymaailmaan sovitettuna. Se oli humoristinen ja vauhdikas esitys, joka kevensi mieltä. Retken hinta on 32 euroa ja sille osallistui 29 henkeä.

7. Kylätalkkari

Yhdistys sai kylätalkkaritoiminnan käyntiin 1.9., kun Pekka Heikinheimo otti yhteyttä kuultuaan vaikeuksistamme löytää tehtävään sopivaa henkilöä. Hän on osoittautunut tehtävään pystyväksi ja on saavuttanut asiakkaiden luottamuksen. Kylätalkkarin työaika on 5 tuntia ja tavoitteena on, että päivän aikana hän ehtisi käydä kahden asiakkaan luona. Hänen tehtävänään oli auttaa pientaloissa (omakoti-, rivi ja paritalot) asuvia iäkkäitä tai sairaita ihmisiä tavanomaisissa pientalon hoitoon ja ylläpitoon kuuluvissa tehtävissä. Kylätalkkari palkattiin yhdistelmätuella 8 kuukaudeksi, eli 30.4.2004 saakka.
Kylätalkkarilla oli vuoden loppuun mennessä 15 asiakasta, joista kuuden luona hän oli käynyt vähintään kolme kertaa. Tavallisimpia tehtäviä ovat olleet erilaiset pihatyöt, siivous, polttopuiden teko, nurmikon leikkuu ja lumityöt. Palvelusta on peritty omakotiyhdistyksen jäseniltä 5 euroa tunnilta (ei-jäseniltä 10 euroa/tunti). Palvelumaksuja oli vuoden loppuun mennessä kertynyt 477,50 euroa. Siitä maksetaan kylätalkkarille matka- ja puhelinkorvaukset, katetaan vakuutusmaksut ja muut aiheutuvat kulut.

Kylätalkkarin työnjohtajana toimi yhdistyksen hallituksesta Heikki Sinisalo. Varalla oli Tuomo Nummi. Palkanmaksuun liittyvät palvelut ostettiin Suomen Omakotiliitolta, jossa toimintaa koordinoi Ilmari Valkama.

8. Jäsenedut

Suomen Omakotiliitto on pientaloasukkaiden valtakunnallinen edunvalvoja. Omakotiliitto pyrkii vaikuttamaan asumista koskevaan lainsäädäntöön ja verotukseen. Liiton edustajia on useissa työryhmissä, joissa asumiseen liittyviä asioita valmistellaan. Liitto on avustanut yhdistyksiä monien valitusten laadinnassa. Keravan Omakotiyhdistys on saanut apua erityisesti kylätalkkaritoimintaan liittyen. Jäsenmaksuun sisältyy 4 kertaa vuodessa ilmestyvä Omakotilehti ja ilmainen lakimies- ja rakennusneuvonta. Liiton valtakunnalliset jäsenedut kattavat monia alueita ja niistä ilmoitetaan jäsenmaksukirjeessä ja Omakotilehdessä.

Yhdistyksellä on neuvotellut jäsenetuja lisäksi seuraavien Keravalla toimivien yritysten kanssa: Expert Halli Kerava, Kelloliike T. Soikkeli, Keravan Lukko Oy, MS-Valaistus, Muhevainen Oy, OP Kiinteistökeskus LKV, Optikko Lintukorpi SYNSAM, ParturiKampaamo Capellino, Putkiset Oy, Rakentajain konevuokraamo Oyj, Rautia Kerava, Teboil-huoltamo ja TikRak Oy.

Jäsenmaksuun sisältyi jäsenkortti, jolla sai valtakunnalliset ja paikalliset edut.

9. Välinevuokraus

Yhdistyksen vuokaravälineistö täydentyi syyskuussa oksasilppurilla, kun yhdistyksen jäsen Heikki Torkkeli antoi oman silppurinsa jäsenten vuokrattavaksi. Laitteiden vuokraus oli kertomusvuonna varsin vähäistä, mikä osittain johtui siitä, että suosituin väline – pensasaitaleikkuri – oli sesonkiaikaan pitkään korjattavana. Marraskuussa hankittiin uusi sähkökäyttöinen pensasaitaleikkuri (Bosch AHS 55-24) syyshintaan 127,50 euroa.

Välineisiin kuuluu nyt kaksi oksaleikkuria ja sahaa, joista toinen alumiini- ja toinen lasikuituvarrella, puutarhan voimasakset, Gardena ja Bosch pensasaitaleikkurit, painepesuri sekä Torkkelin Scheppah oksasilppuri. Laitteita säilytetään ja vuokrataan Teboilin huoltoasemalla, joka ei peri tilasta ja välityspalvelusta korvausta. Kalustonhoitaja toimi Timo Hell.

Vuokratuloja yhdistyksen kalustosta kertyi toimintavuonna 33,52 euroa, mutta korjauksista oli kuluja 70,0 euroa.

10. Edustukset ja koulutus

Omakotiliiton liittovaltuustossa oli jäsenenä Harri Hänninen, varalla Tapani Honkanen. Liittovaltuusto kokoontui Joensuussa ja Järvenpäässä.

Omakotiliiton rakennusteknisen toimikunnan asiantuntijana LVIS- ja energiakysymyksissä oli Torsti Siltanen.

Omakotiliiton Uudenmaan piirin hallituksessa oli jäsenenä Heikki Sinisalo ja koulutustyöryhmässä Soini Heino.

Hallituksen jäsenistä Harri Hänninen, Soini Heino ja Tuomo Nummi osallistuivat Uudenmaan piirin järjestämään kaavoituskoulutustilaisuuteen 8.11. Viertolassa, Keravalla.

11. Hallitus ja muut toimihenkilöt

Hallitus kokoontui kalenterivuoden aikana 10 kertaa. Kokoukset pidettiin Hyvinvointityön keskuksen tiloissa, Aleksis Kiventie 19. Hallituksen kokoonpano, jäsenten erityistehtävät ja osallistuminen kokouksiin oli seuraava:
Harri Hänninen, puheenjohtaja 10
Tuomo Nummi, varapuheenjohtaja, matkanjärjestäjä 9
Tarmo Averi, sihteeri 9
Tuija Husari, jäsensihteeri, matkanjärjestäjä 7
Soini Heino, kurssivastaava, postitus 10
Tapani Honkanen 3
Timo Hell, kalustonhuoltaja 5
Aila Lehtinen, taloudenhoitaja 4
Torsti Siltanen, rakennusneuvoja 7
Heikki Sinisalo, rakennusneuvoja, postitus 9
Heikki Tevä 3
Eeva Kostiainen, matkanjärjestäjä 8
Erkki Ritari 7

Kaavoitusasiantuntija oli Paavo Mustonen, joka oli kahdessa hallituksen kokouksessa kertomassa Keravan kaavoitustilanteesta.

Yhdistyksen kylätalkkarina on 1.9. alkaen toiminut Pekka Heikinheimo.

Tilintarkastajana toimi Veikko Koskenniemi, HTM, varatilintarkastajana Heikki Peltonen.

12. Jäsenmaksu ja taloudellinen tilanne

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 13,5 euroa vuodessa, josta Suomen Omakotiliiton osuus oli 10,0 euroa. Yhdistyksen toimintaan jäi näin 3,5 euroa jäsentä kohden.
Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. Kustannuksia karsittiin jakamalla jäsenkirjeet hallituksen jäsenten toimesta (3 kirjettä) tai pyytämällä jotain paikallista liikeyritystä kustantamaan postituskulut (3 kirjettä), jolloin mainosesite oli jäsenkirjeen liitteenä. Tilikauden alijäämä oli 183,27 euroa ja taseen loppusumma 4218,27 euroa.

Keravalla 1.3.2004
HALLITUS

Etusivulle